Nova Light. Rozwiązania inżynierskie

Biura

Stworzenie świetlnego środowiska w pomieszczeniach biurowych

Skontaktuj się z nami

-70%

Przy podpisaniu umowy na kompleksową realizację rabat na prace projektowe

Nova Light. Rozwiązania inżynierskie
 • Stworzenie warunków dla maksymalnej wydajności pracy, komfortu i bezpieczeństwa pracowników biura oraz gości

  Stworzenie warunków dla maksymalnej wydajności pracy, komfortu i bezpieczeństwa pracowników biura oraz gości

 • Obniżenie kwoty kosztorysu o 25-30% w stosunku do średniego wskaźnika dla branży na 1m2

  Obniżenie kwoty kosztorysu o 25-30% w stosunku do średniego wskaźnika dla branży na 1m2

 • Skrócenie o połowę terminów budowy instalacji elektrycznych i oświetleniowych

  Skrócenie o połowę terminów budowy instalacji elektrycznych i oświetleniowych

 • Zwiększenie niezawodności inżynieryjnej systemu

  Zwiększenie niezawodności inżynieryjnej systemu

Etapy pracy

Począwszy od etapu wstępnego projektu, zapewniamy bezproblemową współpracę uczestników procesu inżynieryjnego budowy.

 • 01

  Opracowanie koncepcji

 • 02

  Projektowanie oświetlenia

 • 03

  Projektowanie elektrotechniczne

 • 04

  Produkcja opraw oświetleniowych

 • 05

  Produkcja aparatury rozdzielczej

 • 06

  Prace elektryczne i instalacyjne

 • 07

  Obsługa serwisowa

Problemy nowoczesnych biur

Emocjonalne

Emocjonalne

 • Brak przestrzeni osobistej

 • Dyskomfort w pracy dla introwertyków

 • Szybkie zmęczenie spowodowane dużą ilością bodźców

 • Brak możliwości zarządzania parametrami miejsca pracy

 • Ciągłe przemęczenie

 • Skontaktuj się z nami
Emocjonalne
Techniczne

Techniczne

 • Możliwość pracy zdalnej dla wielu zawodów i specjalistów

 • Duża liczba spotkań i konferencji online

 • Skrajne przeciążenie informacyjne

 • Skontaktuj się z nami
Techniczne

Rozwój koncepcji

Światło wpływa na stan emocjonalny człowieka, jego samopoczucie, wydajność pracy i poczucie bezpieczeństwa. Wiedząc dokładnie jak, kształtujemy nasze koncepcje w taki sposób, aby pomagały rozwiązywać problemy współczesnych biur.

Nasza koncepcja szczegółowo opisuje:

Charakterystyki światłotechniczne dla każdego pomieszczenia

Charakterystyki światłotechniczne poszczególnych stref i stanowisk pracy

Parametry sterowania całej instalacji elektrycznej biura

Skontaktuj się z nami
Rozwój koncepcji

Projektowanie światłotechniczne

Zgodność z podstawowymi parametrami światłotechnicznymi

 • Poziom oświetlenia w miejscu pracy mieści się w przedziale 450-550 Lux

 • Współczynnik pulsacji <1

 • Zunifikowany wskaźnik olśnienia UGR <19

Skontaktuj się z nami
Projektowanie światłotechniczne

Uwzględnienie dodatkowych czynników

 • icon-inspiration

  Indywidualna wrażliwość ludzi na różne widma światła

 • icon-inspiration

  Indywidualne postrzeganie oświetlenia i zmęczenie

 • icon-inspiration

  Konieczność uwzględnienia poszczególnych zawodów w środowisku świetlnym

 • icon-inspiration

  Percepcja przestrzeni pod wpływem światła

 • icon-inspiration

  Potrzeba naprzemiennej koncentracji i relaksu w ciągu dnia pracy

Oświetlenie wewnętrzne

MIEJSCA PRACY

Zgodność z podstawowymi parametrami światłotechnicznymi

 • Poziom oświetlenia w miejscu pracy w zakresie 450-550 Lux

 • Współczynnik pulsacji <1

 • Zunifikowany wskaźnik olśnienia UGR <19

NL SERIES L MICROLENS D-EX

NL SERIES L MICROLENS D-EX

Specjalna modyfikacja

NL SERIES F MicroLens D-EX

NL SERIES F MicroLens D-EX

Specjalna modyfikacja

Oświetlenie wewnętrzne

Hole, atria, salony

Zgodność z podstawowymi parametrami światłotechnicznymi

 • Poziomy oświetlenia 150-400 Lux

 • Jednolite oświetlenie

 • Specjalna optyka zmniejszająca olśnienie

Skontaktuj się z nami

Projektowanie elektrotechniczne

Projektowanie odbywa się na podstawie analizy doświadczeń eksploatacyjnych, z uwzględnieniem cech technologicznych funkcjonowania biur

 • Kluczowe elementy i zasady są ustalane na początku projektu

 • Główna część projektowania odbywa się równolegle z budową

 • Całkowity okres realizacji projektu ulega skróceniu

 • Dokumentacja projektowa jest jednocześnie dokumentacją wykonawczą

 • Prace instalacyjne prowadzone są ściśle według rozwiązań projektowych

Skontaktuj się z nami
Projektowanie elektrotechniczne

Wyposażenie rozdzielnic

Podejście to polega na zwiększeniu grup sterujących i zmniejszeniu prądów znamionowych urządzeń. Dzięki temu:

 • Zmniejsza się koszt kosztorysowy

 • Zwiększa się niezawodność

 • Zwiększa się przydatność do naprawy

Unikalna konstrukcja rozdzielnic pozwala na umieszczenie ich w małych pomieszczeniach.
Roboty elektryczne Roboty elektryczne Roboty elektryczne

Roboty elektryczne

Dla nas prace montażowe kończą się po sprawdzeniu poziomu oświetlenia wszystkich powierzchni i dokładnych ustawień każdej lampy zgodnie z projektem.

Zintegrowane podejście, którego częścią są prace elektryczne, pozwala na:

Skrócenie czasu niektórych ważnych części instalacji nawet do 10 razy

Skrócenie czasu niektórych ważnych części instalacji nawet do 10 razy

Obniżenie kosztów wykonywania prac

Obniżenie kosztów wykonywania prac

Skontaktuj się z nami

Serwisowanie

Podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych z czasem zachodzi potrzeba naprawy i rekonfiguracji. Bardzo ważne jest, aby zdarzało się to rzadziej i nie wpływało na ogólne funkcjonowanie obiektów.

Dlatego też prowadzimy terminową, regularną profilaktykę świetlną i elektryczną.

Podpisując umowę, zobowiązujemy się do utrzymania instalacji elektrycznej w stanie sprawności i zapewniamy wsparcie dokumentacyjne zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Skontaktuj się z nami
Serwisowanie
Gwarantowane zasilanie

Gwarantowane zasilanie

Tworzymy scentralizowane systemy zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem akumulatorów, generatorów diesla, alternatywnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej).

Projektujemy
Produkujemy
Gromadzić
Montujemy

Dla efektywności i niezawodności łączymy zasilanie gwarantowane dla alarmów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych, monitoringu wizyjnego, sprzętu serwerowego i Infrastruktury IT.

Skontaktuj się z nami

Oświetlenie awaryjne i nieprzerwane zasilanie

Tworzymy scentralizowany system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez stosowania dużej ilości wbudowanych w lampach jednostek bateryjnych.

Skontaktuj się z nami
Oświetlenie awaryjne i nieprzerwane zasilanie
Adaptacja środowiska świetlnego
Adaptacja środowiska świetlnego

Adaptacja środowiska świetlnego

Analiza miejsc siedzących według zawodów i stref

Tworzenie tymczasowych testowych miejsc pracy o różnych ustawieniach

Adaptacja miejsc pracy zgodnie z uzgodnionymi życzeniami

Skontaktuj się z nami

Współpraca

Wypracowujemy model bezszwowej współpracy.

Integrujemy się w procesy biznesowe naszych klientów i stajemy się częścią zespołu naszego partnera.

Podejmujemy się wszelkich trudów związanych z tworzeniem i zapewnieniem bezawaryjnej pracy systemów oświetleniowych i zasilających.

Skontaktuj się z nami
Współpraca
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, aby otrzymać indywidualną konsultację. Integrujemy się z procesami biznesowymi naszych klientów i stajemy się częścią zespołu naszego partnera.